535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3
  • A  A  A  A  

Napisz do nas!

Nick:

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

captcha
- przepisz kod

Losowe zdjęcie

dsc_3858

admin

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu

Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

terapeuta – 1 etat

 I. Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku terapeuty.

Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty.

Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

II. Wymagania dodatkowe:

Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Kurs arteterapii.

Zdolności plastyczne, manualne, artystyczne w zakresie florystyki, stolarstwa, krawiectwa.

Specjalistyczne szkolenia i kursy pozwalające na prowadzenie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin.

Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym:

umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

kształtowania nawyków celowej aktywności

prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.

Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu

Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.

Dyspozycyjność.

Wysoka kultura osobista.

Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w zakresie treningu umiejętności zawodowych, praktycznych, czasu wolnego  z elementami treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych w pracowniach artystycznych ( krawiecko-florystycznej, stolarskiej).

Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i modyfikacja, w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.

Opracowywanie rocznych planów pracy terapeutycznej.

Realizacja pracy poprzez włączenie różnorodnych, niekonwencjonalnych technik plastycznych dostosowanych do możliwości, potrzeb, zainteresowań uczestników zajęć, w tym arteterapii.

Doradztwo i gotowość do niesienia pomocy podopiecznym.

Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego.

Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.

Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.

Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.

Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, zarówno w placówce jak i w środowisku.

Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.

V. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny.

Życiorys (CV).

Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.

Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuty”) należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3 pok. nr 020 w terminie  do 27.05.2018r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnonbrzeg.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

Beata Wasiuta

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Tarnobrzeskie obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną odbyły się 15 maja mszą świętą w Kościele Chrystusa Króla, po jej zakończeniu przedstawiciele władz, uczestnicy, pracownicy tarnobrzeskich placówek pomocowych, wspierających osoby niepełnosprawne ruszyli  w Marszu Godności na Plac Bartosza Głowackiego. Podczas tego święta mieliśmy okazję integracji ze środowiskiem lokalnym, przedstawienia swoich talentów zarówno muzycznych, kulinarnych jak i artystycznych a także zapoznania się z ofertą wsparcia ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz tarnobrzeskiego oddziału ZUS. Obchodom towarzyszyła piękna słoneczna pogoda i dobry nastrój.

 

 

 

Literacki Tarnobrzeg

11 maja wybraliśmy się na wystawę „Literacki Tarnobrzeg”, którą w ramach Dni Bibliotek zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Marczaka w Tarnobrzegu. W sali odczytowej MBP mogliśmy obejrzeć fotografie przedstawiające nasze miasto oraz dawne życie mieszkańców,  gablotach umieszczone zostały zbiory książek poświęcone miastu i jego wybitnym osobistościom.

 

Konstytucja 3 Maja

Jak co roku 3 maja delegacja Naszego Domu wzięła udział w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. W dniach wcześniejszych uczciliśmy to święto oraz im towarzyszące – Święto Pracy oraz Dzień Flagi, spotkaniami tematycznymi w naszej placówce.

Jubileusz 200-lecia diecezji sandomierskiej

Z okazji 200-lecia diecezji sandomierskiej tarnobrzeskie placówki pomocowe odwiedził ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, który spotkał się także z nami, błogosławiąc i życząc wszelkiej pomyślności.

„Malarstwo – Karolina Bednarska” oraz „Stanisław Białogłowicz – wczoraj i dziś”

Kwiecień obfitował w wydarzenia kulturalne, w których i my wzięliśmy udział. W Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega mieliśmy okazję podziwiać dwie indywidualne wystawy – Karoliny Bednarskiej, której motywem przewodnim twórczości jest człowiek, relacje z najbliższym otoczeniem  oraz Stanisława Białogłowicza, który uprawia malarstwo sztalugowe, malarstwo monumentalne, rysunek i rzeźbę.

Wojewódzka Olimpiada Osób z Niepełnosprawnością

26 kwietnia wzięliśmy udział w III Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób z Niepełnosprawnością, która odbyła się w Sanoku. Nasi reprezentanci rywalizowali ze swoimi kolegami z innych placówek w siedmiu konkurencjach : rzut woreczkiem do celu, skoki na piłkach fitball, podnoszenie ciężarów, rzut  do kosza, slalom między pachołkami i strzał do bramki- unihokej, rzut lotką do celu i przeciąganie liny. Spotkanie zakończyło się uroczystym rozdaniem medali i dyplomów.  Ze spotkania wracaliśmy pełni pozytywnej energii.

Wycinanka Lasowiacka

20 kwietnia wzięliśmy udział w Warsztatach Wycinanki Lasowiackiej zorganizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.  Warsztaty poprzedzone były wykładem i prezentacją o wycinankach Marii Kozłowej i Anny Rzeszut – wycinankarek i animatorek kultury lasowiackiej. Podczas spotkania nauczyliśmy się, jak samodzielnie wykonać wycinankę lasowiacką.

Targi Pracy i Edukacji oraz Kiermasz Zdrowia i Urody

11 kwietnia braliśmy udział w Targach Pracy i Edukacji natomiast 15 kwietnia w Kiermaszu Zdrowia i Urody. Podczas tych wydarzeń mieliśmy okazję zaprezentować prace wykonane przez uczestników Domu. W trakcie trwania Targów Pracy i Edukacji zapoznali się oni z ofertami lokalnego rynku pracy, a Kiermasz Zdrowia i Urody dał okazję do przebadania się,  poznania ekologicznych wyrobów  czy naturalnych kosmetyków.

 

 

Pielgrzymka z okazji Dnia Chorego do Dębowca i Tarnowca

5 kwietnia udaliśmy się z pielgrzymką z okazji Dnia Chorego do Dębowca i Tarnowca. Pieczę nad naszą pielgrzymką objął ks. Michał z Parafii św. Barbary w Tarnobrzegu. Początkiem naszej drogi było Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, gdzie uczestniczyliśmy we mszy świętej, której przewodził ks. Michał, następnie dzięki uprzejmości gospodarzy poznaliśmy historię tego miejsca, dowiedzieliśmy się m.in. że Dębowieckie Sanktuarium uroczyście otrzymało tytuł Bazyliki Mniejszej NMP z La Salette a dekret Stolicy Apostolskiej został podpisany 22 sierpnia 2011r. W starym klasztorze,który przetrwał dwie wojny światowe oraz powojenną „okupację” mieści się obecnie dom rekolekcyjny, gdzie zjedliśmy obiad i ruszyliśmy dalej do Tarnowca, gdzie czekał na nas Ks. Kustosz Jerzy Uchman. Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu słynie z Cudownej Pani Tarnowieckiej – w ołtarzu głównym kościoła stoi Cudowna Statua, wykonana z drzewa lipowego w stylu gotyckim przedstawiająca Maryję stojącą, trzymającą na lewej ręce Dzieciątko Jezus w prawej zaś berło.8 września 1925 roku figura ta ukoronowana została koronami papieskimi. Chwila ta zrodziła międzynarodowy kult Tarnowieckiej Pani, do której ludzie rozpoczęli przybywać z różnych stron świata. We współczesnym świecie Maryja także słynie swoją łaskawością, dokonując podobnych cudów jak przed laty.