535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3

Aktualności

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO TERAPEUTA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W TARNOBRZEGU

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko terapeuta (umowa na zastępstwo) Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu do zatrudnienia wybrana została Pani Ewelina Panek.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewelina Panek spełniła niezbędne kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe o specjalności pedagogika zdrowia z rehabilitacją, w tym doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto w/W posiada specjalistyczne szkolenia m.in. z zakresu treningu umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się;  budowania profesjonalnej relacji terapeutycznej, pozwalające na realizację dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dodatkowo w/W przedłożyła dokumenty o zakwalifikowaniu do specjalistycznego szkolenia w zakresie ceramiki artystycznej, którego ukończenie pozwoli na kompetentną realizację zajęć na przedmiotowym stanowisku.

Pani Ewelina Panek podczas rozmowy zaprezentowała się jako osoba zaangażowana, otwarta na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorujących psychicznie.

 Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

Beata Wasiuta

TEATR „ MIKOŁAJ-TRADYCJE, LEGENDY”

W dniu 09.12.2019r. przybyli do nas artyści z teatru krakowskiego. Aktorzy opowiadali o historii i tradycji związanej ze Św. Mikołajem w różnych krajach świata.  Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale i przymierzyć strój Św. Mikołaja.  Podczas spotkania Św. Mikołaj obdarował nas także cukierkami.

 

Filharmonia Mobilna – „Piękna Nasza Polska Cała”

Cudowny koncert przybliżający sztukę ludową naszego kraju z podziałem na poszczególne regiony Polski. Po raz kolejny dziękujemy za niezapomniana ucztę muzyczną.

KONKURS FOTOGRAFICZNY W DĘBICY

5 grudnia bieżącego roku wzięliśmy udział w rozstrzygnięciu 11-go konkursu fotograficznego w Dębicy. Tegorocznym tematem ww. było „Naturalnie?!”. Jak co roku spośród nadesłanych prac jury wyłoniło 5 nagrodzonych zdjęć (pierwsze, drugie i trzecie miejsce plus dwa wyróżnienia). W obecnej edycji wygrało zdjęcie nadesłane przez uczestnika z ŚDS Strzyżów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki, były również prezenty dla wszystkich ŚDS-ów, które nadesłały fotografie na konkurs. W ramach warsztatów obejrzeliśmy prezentację dotyczącą Czarnogóry i Cypru (zdjęcia z wyprawy).

UBIERAMY CHOINKĘ MIASTA TARNOBRZEGA

Po raz pierwszy w tym roku Pan Prezydent Miasta Tarnobrzega zainicjował wspólne ubieranie choinki przez mieszkańców miasta. Bardzo cieszymy się z zaproszenia. Ozdobą przygotowaną przez naszą placówkę był przepiękny Anioł. Dużo radości dało nam zarówno samo przygotowanie pracy jak i wspólne zdobienie miejskiej choinki.

http://www.tarnobrzeg.pl/aktualnosci/mieszkancy-wspolnie-ubrali-choinke,2234.html

 

CARVING

W dniu 3 grudnia kilkuosobowa grupa uczestników zajęć naszej placówki wzięła udział w warsztatach kulinarnych z carvingu. Podczas zajęć powstały piękne ozdoby. Rzeźbienie w owocach i warzywach sprawiło   nam wiele radości. Nowe umiejętności na pewno wykorzystamy w przygotowaniach do nadchodzących świąt!

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY -TERAPEUTA 1 ETAT

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu

 1. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

terapeuta – 1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Obywatelstwo polskie
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku terapeuty.
 5. Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty.
 6. Posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
 7. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
  2. Zdolności plastyczne, manualne, artystyczne, kurs ceramiki.
  3. Specjalistyczne szkolenia i kursy pozwalające na prowadzenie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin, w tym przeszkolenie i doświadczenie w zakresie treningów umiejętności społecznych, treningów umiejętności komunikacyjnych.
  4. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
  5. Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
  6. Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu.
  7. Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
  8. Dyspozycyjność.
  9. Wysoka kultura osobista.
  10. Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w pracowni ceramiki, w tym zapoznawanie uczestników z różnymi technikami obróbki gliny, wypalania i szkliwienia.
 2. Prowadzenie zajęć z elementami treningu umiejętności społecznych w ramach zadań realizowanych w pracowni.
 3. Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i , modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.
 4. Opracowywanie rocznych planów pracy terapeutycznej.
 5. Realizacja pracy poprzez włączenie różnorodnych, niekonwencjonalnych technik plastycznych dostosowanych do możliwości, potrzeb, zainteresowań uczestników zajęć, w tym arteterapii.
 6. Doradztwo i gotowość do niesienia pomocy podopiecznym.
 7. Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, poradniami specjalistycznymi, w tym poradniami zdrowia psychicznego.
 8. Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
 9. Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.
 10. Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
 11. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. Praca na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, zarówno w placówce jak i w środowisku.
  3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuty”) należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pok. nr 020 w terminie do 09.12.2019 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisku terapeuty, ogłoszonej dnia 29.11.2019 r. i prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podane tych danych jest dobrowolne.”

Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnobrzeg.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

 

 

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

Spotkanie z Panią Mariolą mamą niepełnosprawnego Arka – 29.11.2019

Nasz ŚDS włączył się w pomoc w zbiórce funduszy na „cyberoko” dla niepełnosprawnego Arka, akcji wspieranej przez Radio ZET. Wspólnie w pracowniach artystycznych wykonaliśmy ozdoby do dekoracji sianka bożonarodzeniowego.  Dochód z jego sprzedaży przeznaczony będzie na zakup niezbędnego dla Arka sprzętu. Mamy nadzieję, na powodzenie całej akcji, a Pani Marioli i Arkadiuszowi życzymy zdrowia i sił w pokonywaniu codziennych trudności.

I Przegląd Poezji

W dniu 28 listopada odbył się I Przegląd Poezji Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Pomysł zainicjowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej. Podczas Przeglądu prezentowali się laureaci i uczestnicy konkursu literackiego towarzyszącego XV Przeglądowi Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego organizowanemu przez naszą placówkę. Przegląd poezji stworzył wspaniałą możliwość zaprezentowania poezji tworzonej przez niepełnosprawnych uczestników zajęć placówek z podkarpacia. Naszą społeczność reprezentowały trzy uczestniczki, Pani Laura, Maria oraz laureatka wyróżnienia XV Przeglądu Twórczości Pani Beata.   Wagę spotkania podkreślało wspaniałe miejsce jego realizacji –  Muzeum Ziemi Leżajskiej.  Jesteśmy dumni, iż całość muzycznie oprawiła koncertem uczestniczka zajęć naszej placówki, Pani Ida. Dodatkową atrakcją spotkania była możliwość zwiedzania kilku okolicznościowych wystaw przygotowanych przez Muzeum. Podczas Przeglądu otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy i upominki, w tym upominki związane z miastem Leżajsk. W drodze powrotnej spotkała nas jeszcze jedna niespodzianka – mieliśmy okazję zwiedzić przepiękną Bazylikę w Leżajsku i posłuchać najpiękniejszych w Polsce organów. Bardzo dziękujemy ŚDS w Jelnej za wspaniałą organizację pierwszego spotkania. Mamy nadzieję na jego kontynuację w kolejnych latach! Wszystkim twórcom gratulujemy, a wszystkich, którzy tworzą nieśmiało w zaciszu swoich domów,  zapraszamy do zgłoszeń na Konkurs Literacki Przeglądu Twórczości w Tarnobrzegu

ANDRZEJKI W BOJANOWIE

W dniu 28 listopada reprezentacja naszej placówki wzięła udział w Zabawie Andrzejkowej organizowanej przez ŚDS w  Bojanowie. Dziękujemy organizatorom za wspaniałą atmosferę spotkania, wróżby, smaczną oprawę kulinarną i wesołą zabawę taneczną. Na długo w pamięci zachowamy to spotkanie!