535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO PRACY TERAPEUTA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W TARNOBRZEGU

Informuję, iż konkurs na stanowisko terapeuta nie został rozstrzygnięty. Żaden kandydat aplikujący na w/w stanowisko nie spełniał wymogu niezbędnego tj. posiadania co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Przez to należy rozumieć wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych z wyłączeniem świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy na podstawie art.44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w ramach stażu, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

Beata Wasiuta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *