535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3

O nas

Tworząc miejsce spotkań dla osób potrzebujących mamy możliwość dawania i brania. W formie różnych działań odkrywamy, uczymy, wychowujemy, doskonalimy. Poprzez spotkania, rozmowy i wspólne działania uczymy się również sami. Każdy człowiek ma coś, co może ofiarować drugiemu człowiekowi, bezinteresownie.

 W Środowiskowym Domu Samopomocy dużo się nauczyłem np. rysować różne rysunki, samodzielności w życiu, robić inne różne ciekawe rzeczy. Zapoznałem różnych, nowych ciekawych ludzi, którzy mnie wspomagają i wspierają. Mamy tu różne formy rekreacji, np. wycieczki, które lubię, zajęcia kulinarne są dla mnie bardzo przydatne, ponieważ uczę się gotować, piec placki itp. W zajęciach plastycznych dużo się nauczyłem rysować, malować, robić bombki, kartki i różne prace plastyczne. W zajęciach z witrażu nauczyłem się posługiwać topnikiem, lutem – nauczyłem się lutować. Lubię na zajęciach z biblioterapii zajęcia ze zręczności wzrokowej np. układanie kart.? Maciek

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu jest ośrodkiem dziennego wsparcia dla osób dorosłych – typu A , B i C. Oznacza to, że obejmuje wsparciem następujące kategorie osób, zwanych uczestnikami:

 • Typ A – osoby z przewlekle psychicznie chore;
 • Typ B – osoby upośledzone umysłowo;
 • Typ C – osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest udzielanie wsparcia osobom przewlekle chorym psychicznie, niepełnosprawnym intelektualnie, wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie najpełniejszej samodzielności życiowej, a także integracja podopiecznych ze środowiskiem społecznym.

ŚDS zapewnia swoim uczestnikom oparcie społeczne poprzez świadczenie usług dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, zainteresowań i możliwości.

Zapewniamy:

 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, socjalne
 • socjoterapię,
 • zajęcia usprawniające intelektualnie,
 • biblioterapię,
 • choreoterapię
 • aktywizację ruchową
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
 • niezbędną opiekę
 • gorący posiłek, w ramach zadania własnego gminy lub w ramach treningu kulinarnego
 • dowóz na zajęcia osób zamieszkującym poza miejscem usytuowania ŚDS i odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania;

Ponadto :

 • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych
 • psychoedukację i trening farmakologiczny
 • trening poszukiwania pracy
 • trening umiejętności samoobsługowych
 • trening zaradności życiowej
 • trening kulinarny i trening budżetowy
 • trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej,
 • trening umiejętności praktycznych
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 • trening umiejętności społecznych, zawodowych, w ramach w pracowni: kulinarnej, plastycznej, ceramicznej, witrażowej, muzycznej, stolarsko-konserwatorskiej, komputerowej.

Proponujemy również:

 • zajęcia edukacyjno – uspołeczniajace
 • zajęcia w ramach klubów zainteresowań m.in. : dziennikarsko ? fotograficznym, teatralnym, filmowym, sportowym.
 • wycieczki, spotkania integracyjne, wyjścia do kina, na okolicznościowe wystawy malarskie, fotograficzne
 • udział w ogólnopolskich i lokalnych konkursach plastycznych, fotograficznych, tanecznych, zawodach sportowych

Nasze najważniejsze inicjatywy :

 • Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego
 • Akcja -Niepełnosprawni Dzieciom?
 • Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię