535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługi transportowe

Tarnobrzeg, dn. 01.02.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu

 1. Kopernika 3

39-400 Tarnobrzeg

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych związanych z organizacją wyjazdów Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu w 2019 roku.

W zależności od charakteru organizowanego wyjazdu oraz liczby osób, przewóz będzie realizowany pojazdem z minimalną liczbą miejsc siedzących dla pasażerów:

 1. nie mniejszą niż 53 osoby
 2. nie mniejsza niż 34 osoby
 3. nie mniejszą niż 29 osób
 4. nie mniejszą niż 20 osób.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1. poddania skontrolowania pojazdu i jego kierowcy przez policjantów ruchu drogowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
 2. zapewnienia ubezpieczenia pojazdu, który przewozić będzie Uczestników ŚDS w Tarnobrzegu
 3. zapewnienia Uczestnikom ŚDS w Tarnobrzegu przewidzianych prawem warunków bezpieczeństwa, higieny, wygody oraz należytej obsługi.

W przypadku awarii pojazdu przewożącego Uczestników ŚDS w Tarnobrzegu lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zewnętrzny.

W przypadku nie zapewnienia zastępczego transportu, o którym mowa wyżej Zamawiający zapewni transport na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie dbał o zewnętrzną i wewnętrzną czystość środków transportu oraz zapewni pełną sprawność techniczną środków transportu przeznaczonych do przewożenia Uczestników ŚDS.

Wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy w 2019 roku kwoty 4.311,70zł. netto.

Oferty należy składać w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu bądź na adres e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl w terminie do dnia 11.02.2019r.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na świadczenie usług transportowych dla Uczestników ŚDS w Tarnobrzegu w 2019 roku.

Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniona jest Pani Agnieszka Strońska tel. 158236597 w. 20.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *