535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3

ZAPYTANIE OFERTOWE

Tarnobrzeg, dn. 21.10.2016r.

 

                                                                ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu

 1. Kopernika 3

39-400 Tarnobrzeg

NIP: 8672236322

e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl

tel./fax: 158236597

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa pomalowania korytarza ( ścian i sufitu ) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu w budynku przy ul. Kopernika 3 w Tarnobrzegu.
 3. Obmiar powierzchni przeznaczonych do malowania to 267m².
 4. Malowanie obejmuje:
 5. przygotowanie korytarza do malowania, zabezpieczenie mebli, posadzek, drzwi przed zabrudzeniem i zniszczeniem,
 6. pokrycie ścian korytarza tynkiem strukturalnym na wysokości 150cm ( 126m² ) w kolorze szarym,
 7. malowanie ścian korytarza ponad tynkiem strukturalnym oraz sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym ( 141m² ),
 8. usunięcie usterek, które odkryto w trakcie prac malarskich, po zgłoszeniu tego Zamawiającemu
 9. przygotowanie pomieszczeń do odbioru znajdujących się w stanie czystym, bez śladów farb, materiałów budowlanych na meblach, posadzkach i parapetach.
 10. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
 11. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
 12. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.
 13. Rozliczenie zamówienia będzie prowadzone na podstawie obmiaru powierzchni po odbiorze prac przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę.
 • Termin realizacji zamówienia

od podpisania umowy do 16.12.2016r.

 1. Kryterium wyboru ofert

o wyborze oferty decyduje najniższa cena

 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. Składnie ofert do dnia 28.10.2016r. do godz. 15.30 w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu p. 020 pocztą tradycyjną, e-mailem lub faxem.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniona jest Pani Agnieszka Strońska tel. 158236597 w. 20.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *