535true dots bottomright 254true true 800http://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3
 • A  A  A  A  

Napisz do nas!

Nick:

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

captcha
- przepisz kod

Losowe zdjęcie

dsc_0115

Pamiętamy…

Ciszą cmentarną ukołysani z dala od życia i znoju,

dobiwszy wreszcie cichej przystani,
odpoczywają w pokoju.
Nad nimi drzewa szumią cichutko, sypiąc pożółkłe liście,
wielu z nich może żyło zbyt krótko,
krócej niż zwykle trwa życie.
Na grobach wieńce, na grobach kwiaty,
wśród nich płomyki lśniące, – dowód pamięci tym,
co w zaświaty  odeszli w wiecznej rozłące.
Dzisiaj ożywa ból przypomnienia
widny w zadumie na twarzach,
w myślach się jawi postać z imienia,
wstaje z przeszłości cmentarza.
Ileż to mogił po świecie całym w jesiennych mgłach spowitych,
ileż tam ludzi legło wspaniałych, co wspięli się na szczyty
życiowej sławy i powodzenia.
Jedna ich dola na końcu.
Wszystkich jednako przykrywa ziemia,
każdemu świeca płonąca świeci na grobie przez tę godzinę,
by znów na długo zagasnąć.
A na cmentarze na powrót spłynie cisza i spokój, i ciemność.

 

Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

specjalista pracy z rodziną – ½ etatu

terapeuta – ½ etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty pracy z rodziną ½ et., terapeuta ½ et.
 5. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie oraz 3 letni staż pracy (stanowisko specjalista pracy z rodziną).
 6. Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku terapeuty.
 7. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy na stanowisku mającym bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
 8. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
  2. Specjalistyczne studia podyplomowe (terapia pedagogiczna, alternatywne sposoby komunikowania, socjoterapia, doradztwo zawodowe).
  3. Specjalistyczne szkolenia i kursy pozwalające na prowadzenie dodatkowych oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników zajęć i ich rodzin, w tym zdolności plastyczne, manualne, artystyczne.
  4. Przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych, w tym:
 9. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań
 10. kształtowania nawyków celowej aktywności
 11. prowadzenia treningu zachowań społecznych.
 12. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
 13. Wysokie umiejętności interpersonalne – komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
 14. Umiejętność diagnozy deficytów i trudności, planowania i realizacji indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej dostosowanej do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu.
 15. Umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia.
 16. Dyspozycyjność.
 17. Wysoka kultura osobista.
 18. Umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Diagnoza deficytów i trudności w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym uczestników zajęć. Sporządzanie opinii pedagogicznych.
 2. Organizowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych.
 3. Prowadzenie zajęć grupowych o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym, kompensacyjnym, w tym w zakresie treningów umiejętności społecznych, psychoedukacji, aktywizacji intelektualnej, relaksacji, biblioterapii, treningu poszukiwania pracy i innych zgodnie z posiadanym wykształceniem.
 4. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w zakresie treningu umiejętności zawodowych, praktycznych, czasu wolnego                                                     z elementami treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych.
 5. Opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i modyfikacja, w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS.
 6. Opracowywanie rocznych planów pracy terapeutycznej w ramach realizowanych zadań i zajęć.
 7. Realizacja specjalistycznego poradnictwa wobec uczestników zajęć oraz ich rodzin.
 8. Utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami, specjalistycznymi poradniami, w tym poradniami zdrowia psychicznego.
 9. Współorganizowanie imprez mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
 10. Inspirowanie, opracowywanie, wdrażanie lokalnych programów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia uczestników zajęć i ich rodzin.
 11. Pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji.
 12. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji.
 13. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. Praca łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy (1/2 et. specjalista pracy z rodziną, 1/2 et. terapeuta).
  2. Praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, zarówno w placówce jak i w środowisku.
  3. Praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, w tym chorującymi psychicznie i ich rodzinami, z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego             oraz innymi osobami, instytucjami, organizacjami dla realizacji celów statutowych placówki.
  4. Wymagane dokumenty:
 14. List motywacyjny.
 15. Życiorys (CV).
 16. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
 17. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 18. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 19. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,                                we wrześniu 2018r. wynosi poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista pracy z rodziną ½ et., terapeuta ½ et. należy składać osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu,   ul. Kopernika 3 pok. nr 020 w terminie do 08.11.2018r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV                        (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji               na stanowisku specjalisty pracy z rodziną ½ et., terapeuty ½ et. ogłoszonej dnia 29.10.2018r.          i prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie       w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.”

Aplikacje, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.tarnobrzeg.eobip.pl; www.sdstarnobrzeg.naszbip.pl/, stronie internetowej placówki /http://sds-tarnobrzeg.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3.

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Tarnobrzegu

Beata Wasiuta

Warsztaty z carvingu

31 października gościliśmy u nas Panią Jolantę Grabiec – Mistrzynię Carvingu. Same cuda z owoców i warzyw powstały z naszych rąk pod czujnym okiem Pani Joli. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

 

 

 

Warsztaty dietetyczne z NutriVitą

30 października braliśmy udział w warsztatach dietetycznych prowadzonych przez Panią Małgorzatę Dąbek. Podczas spotkania  dowiedzieliśmy się m.in. że za prawidłowe funkcjonowanie naszego mózgu odpowiadają orzechy, a utrzymać prawidłowy wzrok pomoże nam jedzenie marchewki. Po części wykładowej nastąpiła część teoretyczna, podczas której przygotowaliśmy pyszne sałatki.

Wizyta w kręgielni

Czym jest gra w kręgle nikomu nie trzeba mówić, każdy z nas wie jak wyglądają kręgle i kule oraz co z nimi należy zrobić ale jaką radość i satysfakcję przynosi wygrana wiedzą tylko najlepsi z nas.

Polski Rock lat 90tych.

Przeboje polskiego rocka lat 90tych były tematem przewodnim tegorocznego VI Przeglądu piosenki osób niepełnosprawnych, który odbył się 25 października w Gorzycach. Zaśpiewaliśmy największy przebój Urszuli – „Konik na biegunach” oraz Budki Suflera – „Piąty bieg”.  Dziękujemy za zaproszenia i prosimy pamiętać o nas za rok.

Celebrujemy złotą jesień.

18 października gościliśmy w stadninie koni, ten dzień spędziliśmy aktywnie – były gry i zabawy na świeżym powietrzu, jazda konna, przejażdżki bryczką, mnóstwo uśmiechu i dobrej zabawy. „Jesiennym” solenizantom i jubilatom życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego ! Tak pięknej złotej jesieni życzymy sobie co roku.

III Bieg Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię

W dniu 11 października w ramach VII Tarnobrzeskich Dni Solidarności   z Osobami Chorującymi na Schizofrenię zatytułowanych „ Oswoić Lęk” odbył się III Bieg Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię. Współorganizatorem Biegu był Tarnobrzeski BBL wraz z Panem Michałem Harnikiem. Pan Michał przez kilka tygodni przygotowywał 10-o osobową grupę biegaczy niepełnosprawnych i seniorów do tego wydarzenia w ramach projektu Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie Ogniwo „Biegiem do zdrowia i integracji”. Zadania wspófinansowanego  ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki.

W Biegu wystartowało rekordowo 193 biegaczy. Sportowemu widowisku towarzyszył Koncert Pana Przemysława Pawłowskiego, zespołu Cantica Romanza.

Honorowy Patronat nad wydarzeniami objęła Wykonująca Obowiązki i Kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pani Anna Pekar.

Darczyńcami , sponsorami wydarzenia byli Prezydent Pani Anna Pekar, Oddział I w Tarnobrzegu PKO Banku Polskiego, „Herbapol Lublin” S.A., Kopalnia Mocy w Tarnobrzegu; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Hurtownia Kontakt, AP-SPORT w Tarnobrzegu, Firma Olewnik.  W tym roku dodatkowy puchar i nagrodę za zajęcie I miejsca przez osobę chorującą ufundował go Pan Sławomir Partyka, Radny Miasta Tarnobrzega.

Wspierali inicjatywę swą obecnością i pomocą Pani Anna Pekar Wykonująca Obowiązki i Kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Pan Dariusz Bożek; Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega, Pani Elżbieta Miernik – Krukurka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Obecni byli także Radni Miasta Tarnobrzega w tym Pan Sławomir Partyka oraz osoby pretendujące do tej zaszczytnej funkcji. Dziękujemy za obecność, wsparcie, aktywny udział dyrektorom, kierownikom w osobach  Pani Barbary Zych, Pani Marii Wrzos, Pana Roberta Chmiela, Pana Damiana Szwagierczaka. W biegu po raz pierwszy brali udział pracownicy socjalni tarnobrzeskiego MOPR z osobami podlegającymi pomocy i wsparcia.

Dziękujemy wszystkim służbom; Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie, Komendantowi Miejskiemu Policji w Tarnobrzegu, Komendantowi Straży Miejskiej w Tarnobrzegu, tarnobrzeskim policjantom; ratownikom medycznym oddziału SOR Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeskiemu Domowi Kultury, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, urzędnikom Miasta Tarnobrzega, tarnobrzeskim szkołom, nauczycielom, uczniom, wolontariuszom, w tym ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu oraz licznym przyjaciołom naszej placówki. Dziękujemy także Panu Przemkowi Pawłowskiemu za wspaniały, uatrakcyjniający wydarzenie koncert.

Dziękujemy Panu Michałowi Harnikowi  oraz tarnobrzeskiemu BBL za wspaniałą współpracę w organizacji całego przedsięwzięcia.

 

Gratulujemy wspaniałych wyników zwycięzcom w każdej kategorii. Gratulujemy wszystkim startującym odwagi podjęcia wyzwania sportowego a przede wszystkim wrażliwości i otwartości na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie.

To piękny gest solidarności z chorującymi. Dzięki Państwu osoby chorujące psychicznie odzyskują wiarę w swoje możliwości i nadzieję na zdrowienie.

 

Podczas tegorocznych Dni Solidarności można było skorzystać z pomocy psychologicznej i terapeutycznej naszej placówki. W dniu 8 października uruchomiliśmy Punkt Wsparcia Psychologicznego Dla Osób  po Kryzysie Psychicznym i ich Rodzin a 12 października odwiedzali nas mieszkańcy miasta zainteresowani wsparciem i pomocą terapeutyczną naszej placówki.

 

Plakat new.pdf (III Bieg)

Projekt „Oswoić lęk”

W dniu 9 października realizowaliśmy Sympozjum Naukowe „Oswoić Lęk” . Zadanie było współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Podczas spotkania naukowego wygłoszone zostały prelekcje dotyczące obrazu choroby psychicznej, funkcjonowania, potrzeb, możliwości osób chorujących psychicznie, skutków izolacji, marginalizacji, poczucia samotności, także z perspektywy rodzin chorujących, w tym także konkretnych sposobów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, poprawy wzajemnych relacji na poziomie: chorujący i ich rodziny – członkowie społeczności lokalnej. Podczas spotkania dr n. med. Marek Gronkowski promował ideę Centrum Zdrowia Psychicznego, słuchacze zapoznali się także z perspektywą planowanych działań w zakresie regionalnej polityki państwa wobec ochrony zdrowia psychicznego, Beata Wasiuta zapoznała zgromadzonych z wynikami badań dotyczącymi samotności, strategii radzenia sobie ze stresem, oceny rodziny w perspektywie osób chorujących psychicznie i ich zdrowego rodzeństwa. Sympozjum zgromadziło wielu słuchaczy przedstawicieli instytucji społecznych, naukowych w tym także placówek świadczących pomoc terapeutyczną dla osób chorujących i ich rodzin.

 

W dniu 10 października 2018r. organizowaliśmy spotkanie integracyjne z dziećmi, młodzieżą i seniorami w ramach projektu „Oswoić Lęk”. Zadania współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Dzieci z Przedszkoli nr 15 i 17 w Tarnobrzegu rozpoczęły spotkanie od zabawy ruchowej, następnie uczestniczyły w grze edukacyjnej na temat zdrowia. Całość zakończyła się wspólnie wykonaną piosenką o zdrowiu. Młodzież                    z ZSP nr 3 w Tarnobrzegu oraz seniorzy uczestniczący na co dzień w zajęciach Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu uczestniczyli w warsztatach na temat sposobów radzenia sobie ze stresem, w tym prelekcji o stresie i części warsztatowej z elementami treningu kontroli złości i zarządzania czasem. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali nagrody za aktywny udział w zajęciach, konkursach i zabawach.

 

Konkurs PFRON

Tegoroczna – XVI edycja Konkursu – nosiła tytuł: „Niepodległa bez barier – od morza do Tatr”. Jak co roku nasi uczestnicy pod kierunkiem terapeutów przygotowali prace konkursowe –  w kategorii malarstwo i witraż oraz rzeźba kameralna i płaskorzeźba. Pojawiły się już wyniki konkursu – laureatom gratulujemy!