535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

Sztuka integracji – zakończenie projektu

W dniu 23 września 2022r. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie Ogniwo zakończyło realizację projektu „Sztuka integracji”, zadania współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Tym samym zakończono realizację XI Tarnobrzeskich Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie.

W ramach projektu realizowano III edycję warsztatów integracyjno-terapeutycznych, zajęcia artystyczne z zakresu malarstwa oraz tańca. W zajęciach uczestniczyli niepełnosprawni chorujący ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, seniorzy, podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu, Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu oraz Domu Senior + w Tarnobrzegu oraz w tym roku po raz pierwszy młodzież z Zespołu Szkół nr 3 w Tarnobrzegu i dzieci z Domu Dziecka Stowarzyszenia Przyjaciół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu

23 września odbyło się spotkanie integracyjne stanowiące podsumowanie projektu. W ramach podsumowania przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą idei projektu, Dni Solidarności, w tym także dokumentującą zajęcia warsztatowe malarskie oraz taneczne. Uczestnicy zajęć zaprezentowali pokaz taneczny, odbył się także wernisaż prac malarskich. Biorący udział w projekcie otrzymali od organizatorów pamiątkowe dyplomy. Podczas spotkania promowano sztukę także w innych obszarach, uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu muzycznego Pani Idy Bielaszki, wierszy uczestniczek Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu. Dodatkowo odbyły się prelekcje osób chorujących, aktywnych zawodowo dotyczące ich drogi do zdrowienia i pełnej aktywności zawodowej na wolnym rynku pracy, a także prelekcje asystentów zdrowienia zatrudnionych w Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu Pani Dominiki Kawęckiej oraz Pana Łukasza Chorab. Promowano w ten sposób nowy zawód dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie promują ideę pomocy osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorującym psychicznie w zdrowieniu, radzeniu sobie z chorobą, wzbogacaniu osobowości, rozwoju, poznawaniu i otwieraniu na innych ludzi, a przede wszystkim przełamywaniu krzywdzących stereotypów. Akcja stanowi również ważny element profilaktyki zdrowia psychicznego. Sam projekt pozwolił na wzajemne poznanie, nawiązanie nowych relacji społecznych, współpracę, integrację, także na naukę nowych umiejętności artystycznych, skutkujące akceptacją dla pozornej odmienności, niwelujące bariery, lęk, niezrozumienie jakich doświadczają na co dzień osoby przewlekle chorujące psychicznie, ale także osoby starsze.

VII Bieg Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

VII Bieg Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie w ramach XI edycji Tarnobrzeskich Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu oraz Tarnobrzeskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie OGNIWO. Tegoroczna edycja Dni Solidarności zatytułowana była „To możesz być Ty…”. Honorowy patronat nad obchodami przyjął Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Dariusz Bożek oraz Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Pan Jerzy Sudoł.

VII Bieg Solidarności realizowany był w ramach projektu Stowarzyszenia Ogniowo „ Biegiem do integracji i zdrowia”, zadania współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki.  W ramach w/w osoby chorujące, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu i seniorzy z Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu, Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu oraz Domu Senior + w Tarnobrzegu uczestniczyli w okresie sierpień-wrzesień w zajęciach sportowych prowadzonych przez Pana Michała Harnika. Współorganizatorem Biegu była Kopalnia Mocy w Tarnobrzegu.

VII Bieg Solidarności odbył się w dniu 21 września 2022r. Bieg przebiegał ulicami miasta Tarnobrzega na trasie blisko 6 km. Zwycięzcą biegu w kategorii mężczyźni został po raz kolejny Pan Mariusz Turczyn, w kategorii kobiety Pani Agnieszka Matysiak-Kwitek. Zwycięzcami w konkurencji nordic walking zostali odpowiednio Pan Marek Orzechowski i Pani Krystyna Styga. W kategorii „Osoby Niepełnosprawne”. puchary ufundował radny Rady Miasta Tarnobrzega Pan Sławomir Partyka.  Dodatkowe nagrody dla uczestników biegu w tym najmłodszego ufundowała Przewodnicząca Rady Miasta Tarnobrzega Pani Bożena Kapuściak.

Słodki poczęstunek dla uczestników biegu wsparła Pani Danuta Wójcikowska – Piekarnia Monika. Poczęstunek wsparł także Tarnobrzeski Bank Żywności. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zapewnił kamizelki odblaskowe dla wolontariuszy nadzorujących bezpieczeństwo na trasie Biegu. Dodatkowo Pan Damian Szwagierczak Radny Miasta Tarnobrzega wraz z podopiecznymi Domu Dziecka w Skopaniu przygotowali dla uczestników Biegu gorącą zupę. Tegoroczną edycję Biegu Solidarności uświetnił koncert zespołu THR Chmura, Diyem, Winarz.

Podziękowania za pomoc w organizacji Biegu organizatorzy składają Tarnobrzeskiej Policji, Straży Miejskiej, pracownikom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Tarnobrzegu.  Organizacyjnie bieg wsparły także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Tarnobrzeski Dom Kultury.

Organizatorzy składają także podziękowania wolontariuszom, uczniom Zespołu Szkół nr 3 w Tarnobrzegu, I Społecznego LO im Hetmana Jana Tarnowskiego oraz uczniom Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu.

XI Tarnobrzeskie Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

Sztuka integracji

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie „Ogniwo” już po raz kolejny zaprosiło uczestników Naszego Domu, seniorów oraz młodzież do udziału w projekcie „Sztuka integracji”. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polega na realizacji zajęć artystycznych z zakresu malarstwa oraz tańca. W pierwszym tygodniu zaplanowanego projektu odbyły się warsztaty malarskie, które zapoczątkowały zajęcia integracyjno-terapeutyczne w dniu 7 września, natomiast w kolejnych dniach tj. 8-9 września odbyły się warsztaty malarskie.

„Biegiem do zdrowia i integracji”

Już kolejny rok uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu biorą udział w projekcie „Biegiem do zdrowia i integracji”, w ramach którego realizowane są zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych, w tym chorujących psychicznie oraz seniorów – osób w wieku powyżej 60lat zrzeszonych w instytucjach pomocowych Miasta Tarnobrzega. Treningi sportowe odbywały się w dniach 29 sierpnia oraz 7 września, a poprowadził je Pan Michał Harnik. Zajęcia dostosowane były do potrzeb i możliwości uczestników projektu, a finałem zajęć będzie organizacja oraz udział grupy w VII Biegu Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie realizowanego w ramach Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki.

ZAPROSZENIE NA „NARODOWE CZYTANIE”

Plakat Narodowe Czytanie

Wakacje, znów mamy wakacje…

Paintball i grill

Tygodnie wakacyjne trwają, my korzystając z pięknej pogody odwiedziliśmy dziś „Paintball Tarnobrzeg”. Niektórzy z nas spróbowali swoich sił w tej zabawie a inni relaksowali się w otoczeniu zieleni i śpiewu ptaków. Bardzo miłą atmosferę zapewnił nam Pan Przemek za co mu serdecznie dziękujemy i zapewniamy, że jeszcze Pana odwiedzimy.

VII Piknik Żeglarski

Dnia 19 lipca odbyła się VII edycja Pikniku Żeglarskiego, Przeglądu Piosenki Żeglarskiej Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem wydarzenia był Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu we współpracy z Jacht Klubem Kotwica w Tarnobrzegu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Dariusz Bożek Prezydent Miasta Tarnobrzega. W Pikniku brało udział 11 Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa podkarpackiego, w tym z Lubaczowa, Lipska, Cieszanowa, Tyczyna, Dębicy, Nowej Dęby, Knapów, Stalowej Woli, Niska, Bojanowa. Wśród gości byli także mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu. Swą obecnością spotkanie integracyjne uświetniła Pani Małgorzata Dankowska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Piknik rozpoczął się Przeglądem Piosenki Żeglarskiej. Podczas spotkania odbywały się także rejsy po Jeziorze Tarnobrzeskim pod okiem wykwalifikowanych żeglarzy, wycieczki rowerowe, grill. Całość zakończyła zabawa taneczna z zespołem Efekt. Każda z placówek otrzymała pamiątkowy dyplom, statuetki przygotowane w ramach zajęć w pracowniach plastyczno -malarskiej  i witrażu oraz drobne upominki reklamujące Miasto Tarnobrzeg.

Świętojańskie Śpiewania

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy powrócił po trzech latach przerwy do organizacji Spotkania integracyjnego z cyklu Świętojańskich Śpiewań Środowiskowych Domów Samopomocy. Przyznajemy szczerze, że nam brakowało tego spotkania przez minione lata i cieszymy się, że Przyjaciele z Dębicy o nas pamiętali. Do zobaczenia w następnym roku.