535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

„Biegiem do zdrowia i integracji”

Już kolejny rok uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu biorą udział w projekcie „Biegiem do zdrowia i integracji”, w ramach którego realizowane są zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych, w tym chorujących psychicznie oraz seniorów – osób w wieku powyżej 60lat zrzeszonych w instytucjach pomocowych Miasta Tarnobrzega. Treningi sportowe odbywały się w dniach 29 sierpnia oraz 7 września, a poprowadził je Pan Michał Harnik. Zajęcia dostosowane były do potrzeb i możliwości uczestników projektu, a finałem zajęć będzie organizacja oraz udział grupy w VII Biegu Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie realizowanego w ramach Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki.