535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

I Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych „Bliżej Siebie”

W dniu 29 czerwca 2015r. współorganizowaliśmy I Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych „Bliżej Siebie”. Inicjatorem tej niezwykle ważnej i potrzebnej inicjatywy był Pan Prezydent Grzegorz Kiełb. Spotkanie to pozwoliło nam na zaprezentowanie, talentów, pasji, możliwości, umiejętności niepełnosprawnych osób objętych pomocą i wsparciem ŚDS. Takie inicjatywy budują naszą wiarę w otwartość, wrażliwość otoczenia społecznego na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych. Są także istotnym elementem uspołecznienia naszych podopiecznych. Służą przełamywaniu krzywdzących stereotypów dotykających środowiska osób niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim chorujących psychicznie.

Serdecznie dziękujemy Panu Prezydentowi za pomoc, zaangażowanie, niezwykłą wrażliwość. Słowa podziękowania kierujemy także do Pani Barbary Zych oraz wszystkich pracowników Urzędu i podległych placówek, którzy przyczynili się do organizacji w tej wyjątkowej inicjatywy. Wnieśliście Państwo swój ogromny wkład w promowanie ludzi niepełnosprawnych oraz pomoc w rozwijaniu ich umiejętności potrzebnych w życiu codziennym, zdobywaniu nowych doświadczeń, samorealizacji.

Wyrażamy nadzieję iż Piknik na stałe zagości w kalendarzu świąt i uroczystości naszego miasta.