535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

W dniach 10-14 października Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu był organizatorem V Tarnobrzeskich Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Honorowy Patronat nad obchodami objął Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Grzegorz Kiełb. W ramach Dni Solidarności  10 października w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie autorskie z dr. n. med. Panem Jerzym Zadęckim nt. publikacji „Ja we wczesnej schizofrenii”.  Pan Jerzy Zadęcki po wieloletnim pobycie w Stanach Zjednoczonych aktualnie współpracuje z Zakładem Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Całość oprawiona została koncertem muzycznym i wokalnym osób chorujących na schizofrenię. W dniu 11 października we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zorganizowaliśmy seminarium psychologów i pedagogów szkolnych   pt. „Problemy psychiczne dzieci i młodzieży, diagnoza, terapia, wsparcie instytucjonalne”. Specjalnym gościem seminarium był Pan Dariusz Baran Przewodniczący Podkarpackiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej PTP. Spotkanie zaowocowało inspiracją do podjęcia szerszych działań celem wypracowania mapy potrzeb i działań w w/w zakresie. W dniu 12 października we współpracy z MOPR w Tarnobrzegu zorganizowaliśmy seminarium służb społecznych „ Jak skutecznie współdziałać na rzecz dobra osoby chorującej psychicznie i jej rodziny”. Prelekcje dotyczyły sytuacji kryzysu psychicznego, komunikacji z chorym i jego rodziną, oparcia instytucjonalnego, w tym oferty usług opiekuńczych, możliwości pomocy rodzinie z wykorzystaniem oferty organizacji pozarządowych, a także nowych możliwości wsparcia w postaci projektów socjalnych mających na celu aktywizację środowiska osób chorujących nie objętych wsparciem instytucjonalnym. Tego dnia miało miejsce także spotkanie organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz środowiska  osób chorujących psychicznie i ich rodzin celem wymiany doświadczeń, wzajemnego zapoznania z ofertą świadczonego wsparcia. Efektem spotkania  było podpisanie deklaracji przystąpienia do utworzenia Tarnobrzeskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Mamy nadzieję na kolejne spotkania, przystąpienie do koalicji innych sygnatariuszy oraz przede wszystkim wspólne działanie na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców miasta Tarnobrzega W dniu 13 października miało miejsce wyjątkowe wydarzenie I Bieg Solidarności z Osobami Chorującymi Na Schizofrenię. Współorganizatorem Biegu była tarnobrzeska akcja Biegam Bo Lubię i Pan Michał Harnik. W biegu wystartowało 115 osób. Najlepszym biegaczem okazał się Pan Mariusz Turczyn z numerem startowym 33 z czasem 17;24. Puchary dla zwycięzców w każdej kategorii oraz medale dla wszystkich uczestników biegu ufundował Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Grzegorz Kiełb. Wydarzeniu towarzyszył happening przygotowany przez placówkę „W drodze do zdrowienia”. Całość zakończył koncert zespołu Cantica Romanza. W dniu 14 października można było skorzystać z konsultacji psychiatrycznych w tarnobrzeskich poradniach zdrowia psychicznego oraz osoby chorujące i ich rodziny mogły skorzystać z bezpłatnych badań i specjalistycznych porad w oddziale SOR Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu.  Środowiskowy Dom Samopomocy realizował także Dzień Otwarty w którym w edukacyjno – artystycznych warsztatach uczestniczyli  podopieczni Domu Dziecka w Tarnobrzegu. W tegoroczną edycję Dni Solidarności włączyli się również seniorzy. W dniu 13 października Dom Dziennego pobytu zapraszał chorujących na zajęcia rehabilitacyjne i warsztaty artystyczne. Podczas obchodów można było także skorzystać z konsultacji psychologicznych i porad innych specjalistów z zakresu pomocy terapeutycznej, pedagogicznej, socjalnej, w tym członków organizacji pozarządowych  w obszarze zdrowia psychicznego.

W czasie trwania tegorocznych Dni Solidarności w siedzibie Urzędu miasta Tarnobrzega można było także obejrzeć wystawę fotografii podopiecznych zajęć placówki „W obiektywie niepełnosprawnych”.

Dziękujemy Panu Prezydentowi, pracownikom Urzędu Miasta Tarnobrzega, służbom porządkowym i medycznym oraz wszystkim współorganizatorom, mieszkańcom miasta za wyrażenie gestu solidarności z osobami chorującymi psychicznie. Dzięki takim inicjatywom zwracamy uwagę na problemy osób chorujących ale również pragniemy przełamać krzywdzące stereotypy i mity na temat samej choroby psychicznej jak i osób nią dotkniętych.

 

Relacje:

Tarnobrzeg

Echo Dnia

Echo Dnia -Tarnobrzeski Bieg Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię

rta24.eu

TVL