535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

Event Edukacyjno-Profilaktyczny

 

W dniu 18 listopada Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie „OGNIWO” działające przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu było organizatorem Eventu Edukacyjno-Profilaktycznego w ramach inicjatywy Stowarzyszenia pt. „ Dialog i Partnerstwo” Wsparcie dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin. Podjęta przez Stowarzyszenie inicjatywa organizowana jest w ramach realizacji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej.

Celem trwającego projektu jest pogłębienie świadomości, wzrost zrozumienia osób chorujących psychicznie, wzrost otwartości na niepełnosprawność, szeroko rozumiana profilaktyka zdrowia psychicznego a także pomoc osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorującym psychicznie i ich rodzinom.

Event organizowany był w Środowiskowym Domu Kultury w Tarnobrzegu. Jego celem była promocja zdrowia psychicznego, profilaktyka, wzrost świadomości, wiedzy, integracja środowiska osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie z członkami społeczności lokalnej. W spotkaniu uczestniczyły osoby niepełnosprawne, chorujące psychicznie, dzieci, młodzież studenci i seniorzy, mieszkańcy miasta Tarnobrzega. Podczas spotkania realizowano integracyjne zabawy sportowe, muzyczne, taneczne a także konkursy wiedzy, plastyczne dla każdej grupy wiekowej związane z problematyką zdrowia psychicznego.

Relacje:

Radio Leliwa

Echo Dnia

Urząd Miasta Tarnobrzeg

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *