535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

II Twórcze Warsztaty Integracyjne Osób z Niepełnosprawnością Sprzężoną i Autyzmem

22 listopada odbyły się II Twórcze Warsztaty Integracyjne Osób z Niepełnosprawnością Sprzężoną i Autyzmem. Jednocześnie miało miejsce szkolenie „Muzykoterapia w podejściu eklektycznym” dla terapeutów z placówek zajmujących się zajęciami muzycznymi – poprowadzone przez specjalistę muzykoterpeutę Pana Marcina Walasa. Pan MARCIN WALAS zaprosił także do wysłuchania wspaniałego koncertu – Muzykoterapia dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem. Dla uczestników zaproszonych placówek odbył się relaksacyjny koncert mis i gongów.