535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: Grzegorz Niezgoda, e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl
 3. Przetwarzamy dane osobowe, w szczególności na podstawie: wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w związku z wiążącą nas umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Przetwarzamy dane osobowe, w szczególności w celu realizacji zadań statutowych ŚDS w Tarnobrzegu.
 5. Odbiorcą danych osobowych może być osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą,
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 1. Wnioski w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych można złożyć:
 • osobiście w siedzibie ŚDS,
 • listownie na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg.
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 2. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 3. Jeżeli podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak mozliwosci realizacji celu. Jeżeli podanie danych osobowych jest warunkiem umownym lub zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak mozliwości realizacji celu.

 

Scan1