535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

Ośrodek Konsumencki- Szkolenie w Środowiskowym Domu Kultury w Tarnobrzegu

Dnia 28.02.2020r. braliśmy udział w spotkaniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Konsumencki w Tarnobrzegu. Spotkanie przygotowane było przez Rzecznika Finansowego i dotyczyło świadomego podejmowania decyzji finansowych. Na spotkaniu poruszano miedzy innymi tematy na co uważać przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, zaciągając pożyczki oraz jak prawidłowo dokonać reklamacji. Podczas szkolenia namawiano do dochodzenia swoich praw i w razie potrzeby kontaktowania się z rzecznikiem finansowym:  www.rf.gov.pl