535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

Podsumowanie projektu

W dniu 29 września 2023r. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie „Ogniwo” zakończyło realizację projektu „Sztuka integracji”, zadania współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Tym samym zakończono realizację XII Tarnobrzeskich Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie.

W ramach projektu realizowano IV edycję warsztatów integracyjno-terapeutycznych, zajęcia artystyczne z zakresu malarstwa oraz tańca. W zajęciach uczestniczyli niepełnosprawni chorujący ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, seniorzy, podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu, Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu oraz młodzież z Zespołu Szkół nr 3 w Tarnobrzegu i Społecznego Liceum im. Małego Księcia w Tarnobrzegu.

29 września odbyło się spotkanie integracyjne stanowiące podsumowanie projektu. W ramach podsumowania przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą idei projektu, Dni Solidarności, w tym także dokumentującą zajęcia warsztatowe malarskie oraz taneczne. Uczestnicy zajęć zaprezentowali pokaz taneczny, odbył się także wernisaż prac malarskich. Biorący udział w projekcie otrzymali od organizatorów pamiątkowe dyplomy. Podczas spotkania odbyła się także prelekcja Beaty Wilczewskiej z Akademii Kreowania Wizerunku na temat „Wizerunek, a odbiór społeczny”. Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie promują ideę pomocy osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorującym psychicznie w zdrowieniu, radzeniu sobie z chorobą, wzbogacaniu osobowości, rozwoju, poznawaniu i otwieraniu na innych ludzi, a przede wszystkim przełamywaniu krzywdzących stereotypów. Akcja stanowi również ważny element profilaktyki zdrowia psychicznego. Sam projekt pozwolił na wzajemne poznanie, nawiązanie nowych relacji społecznych, współpracę, integrację, także na naukę nowych umiejętności artystycznych, skutkujące akceptacją dla pozornej odmienności, niwelujące bariery, lęk, niezrozumienie jakich doświadczają na co dzień osoby przewlekle chorujące psychicznie, ale także osoby starsze.