535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

Problemy środowiska osób niepełnosprawnych

W dniu 29 kwietnia gościliśmy w urzędzie Miasta Tarnobrzeg na spotkaniu dotyczącym problemów środowiska osób niepełnosprawnych. Bardzo chcemy podziękować władzom miasta Panu Prezydentowi Grzegorzowi Kiełbowi, Panu Vice Prezydentowi Józefowi Motyce oraz Pani Barbarze Zych Doradcy Prezydenta do spraw zdrowia za tak cenną inicjatywę dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta. Mamy nadzieję na kolejne spotkania i liczymy na rozwiązanie zgłaszanych trudności, otwartość na realizację naszych potrzeb. zapraszamy do przeczytania artykułu na temat spotkania http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/2a7N/content/rozmawiali-o-problemach-osob-niepelnosprawnych#.VVWQFvDSPyA