535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

Projekt Latanicy2020.pl

W ostatnich dniach sierpnia mieliśmy okazje wziąć udział w projekcie latarnicy2020.pl
Projekt pt. „Latarnicy2020.pl” stanowi inicjatywę na rzecz edukacji cyfrowej osób w wieku 44-64 lat oraz powyżej 65 roku życia, którzy stanowią największą w naszym kraju grupę wykluczonych cyfrowo. Głównym celem projektu jest nabycie i podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt ma duży wpływ na integrację osób z niepełnosprawnością z osobami bez niepełnosprawności dzięki stworzeniu im możliwości szerszych interakcji społecznych dzięki wykorzystaniu Internetu. Dzięki zajęciom prowadzonym przez radnego Sławomira Partykę i panią Agatę Mróz mieliśmy okazje zgłębić wiedze z zakresu obsługi  i zabezpieczenia smartfona, zagrożeń online i bezpieczeństwa w sieci. Dziękujemy za poświęcony czas i edukujące spotkania.