535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

Przygotowanie zawodowe w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg

W okresie od 14 do 25 września 2015r. pięcioro uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu realizowało program przygotowania zawodowego w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg. Podopieczni zdobywali doświadczenie w następujących wydziałach – organizacyjnym, edukacji i zdrowia, środowiska i rolnictwa, urbanistyki, biurze informatyki. Innowacyjny pomysł zrodził się w kwietniu br. na spotkaniu przedstawicieli władz miejskich ze środowiskiem osób niepełnosprawnych z terenu miasta Tarnobrzega. Ta inicjatywa pozwoliła podopiecznym placówki na zdobycie nowych umiejętności, doświadczenia zawodowego, ale także na przełamanie własnych ograniczeń, odzyskanie wiary we własne możliwości, wzmocnienie poczucia kompetencji i wskazanie możliwości samorealizacji.

W imieniu całej społeczności niepełnosprawnych uczestników zajęć placówki oraz jej pracowników wyrażamy wdzięczność Panu Prezydentowi i wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.

https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/uploads/2015/10/JAN-PRAKTYKI.mp3