535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Biegiem do zdrowia i integracji”

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie „OGNIWO” informuje, o możliwości udziału w projekcie „Biegiem do zdrowia i integracji.” Zadanie polegać będzie na realizacji cyklu integracyjnych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych, w tym chorujących psychicznie uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu oraz seniorów – osób w wieku poprodukcyjnym w wieku powyżej 60 lat zrzeszonych w instytucjach pomocowych Miasta Tarnobrzega lub dotychczas nie podlegającym jakimkolwiek oddziaływaniom terapeutycznym.

W okresie od września do października 2017r. 10 osobowa, integracyjna grupa niepełnosprawnych, w tym chorujących psychicznie i seniorów spotykać się będzie na cotygodniowych treningach z doświadczonymi profesjonalistami w zakresie biegania. Zajęcia dostosowane będą do potrzeb i możliwości ich uczestników. Wybór tej formy aktywności fizycznej spowodowany jest jej ogólną dostępnością, niskokosztowością a także szczególnym wpływem w/w na stymulację motoryczną, procesów poznawczych, koordynację, wytrzymałość.

Finałem cyklu zajęć będzie organizacja i udział grupy ćwiczeniowej w II Biegu Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, realizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu w ramach Tarnobrzeskich Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Wówczas prócz wyrażenia gestu solidarności z osobami chorującymi psychicznie, inicjatywa pozwoli na promocję sportu, zdrowego stylu życia, idei integracji.

Zadanie realizowane będzie na terenach rekreacyjnych miasta Tarnobrzega z wykorzystaniem siłowni miejskich, terenów rekreacyjnych Jeziora Tarnobrzeskiego.

Celem realizacji zadania „Biegiem do zdrowia i integracji.” jest:

– aktywizacja psychospołeczna osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie i seniorów

– zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie i seniorów jako niezdolnych do tej aktywności, a przez to przywrócenie w/w osobom możliwości pełnienia ogólnie dostępnych ról społecznych

– poprawa kondycji fizycznej a tym samym utrzymanie niezależności motorycznej, czy także niwelowanie wpływu innych chorób współwystępujących na stan zdrowia i ogólne samopoczucie

– poprawa kondycji psychicznej, stabilizacja nastroju, niwelowanie objawów chorobowych, utrzymanie stanu zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie nawrotom choroby psychicznej czy procesom starzenia się

– propagowanie zdrowego stylu życia

– propagowanie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego

– promocja sportu jako sposobu na utrzymanie wysokiego poziomu jakości życia

– promocja biegania jako dyscypliny szczególnie pozytywnie oddziałującej na procesy fizjologiczne, neurofizjologiczne, stymulujące usprawnianie funkcji ruchowych i poznawczych

– promocja aktywności fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie i środowisku seniorów

– integracja osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie z seniorami, wzajemne poznanie, uwrażliwienie na swoje potrzeby, problemy, rozpoznanie zasobów i możliwości, w tym szerzenie idei samopomocy.

Do końca sierpnia przebiega rekrutacja uczestników projektu. Zapraszamy osoby niepełnosprawne, seniorów   do kontaktu i udziału od września w cyklu 5-ciu dwugodzinnych spotkaniach w ramach treningów biegowych. Zgłoszeń można dokonywać pod numerem telefonu 15 823 65 97 lub osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu.

Finałowy II Bieg Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie w ramach VI Tarnobrzeskich Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie realizowany będzie w październiku 2017r.

Serdecznie zapraszamy!

herbZadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki.

 

 

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Biegiem do zdrowia i integracji.”