535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

Spotkanie Wielkanocne

W dniu 29 marca w siedzibie ŚDS miało miejsce uroczyste Śniadanie Wielkanocne.Na powitanie uczestnicy zaprosili zgromadzonych goścido obejrzenia i wysłuchania przedstawienia słowno-muzyczno-pantomimicznego „Trzy drzewa”, opowiadającego historię marzeń i wyborów człowieka w kontekście zamysłu drogi życiowej zaplanowanej przez Boga.

Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze w gronie zaprzyjaźnionych gości, w tym m.in. Pana Kamila Kalinki p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Pani Urszuli Rzeszut – Skarbnika Miasta Tarnobrzega, Pana Dariusza Bożka – Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega, Pani Barbary Zych – Kierownik ZPO, Pani Elżbiety Miernik – Krukurki – Dyrektora MOPR, Pana Krzysztofa Kowalczyka  – kierownika DDP wraz z przedstawicielami placówki, Pani Henryki Samojednej – byłej kierownik DDP, Pani Renaty Kostępskiej – Przewodniczącej Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Pana Juranda Lubasa – byłego kierownika ŚDS, Pani Marii Wrzos – dyrektor DPS, Państwa Katarzyny i Roberta Chmiel – Dom Dziecka Tarnobrzeg, Pani Agnieszki Orłowskiej – Kierownika Działu Usług Opiekuńczych MOPR. Życzenia złożyli także Pan Przemysław Rękas – Sekretarz Miasta Tarnobrzega, Pani Bożena Kapuściak – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tarnobrzega, Pani Teresa Huńka – Dyrektor PUP w Tarnobrzegu,   Pani  Ewa Kędzierska – Kierownik PCPR w Tarnobrzegu.