535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

XV Przegląd Twórczości Artystycznej

XV jubileuszowa edycja Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów samopomocy Województwa Podkarpackiego.

Przy okazji jubileuszu podkreślono postrzeganie osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie w otoczeniu społecznym. Brak tolerancji nie dotyczy tylko tego środowiska, ale każdego kto jest inny, wyróżniający się, niestandardowy, czasami mający odwagę iść pod prąd.. Przedstawienie inaugurujące Przegląd dotykało problemu krzywdzących stereotypów społecznych, tolerancji, wrażliwości, roli społecznej osób niepełnosprawnych w tym chorujących psychicznie w społeczeństwie. Organizatorzy mają nadzieję, iż pobudziło ono refleksję, która zaowocuje uważnością, wrażliwością, otwartością na innych… bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami…

Honorowy Patronat nad Przeglądem przyjęli Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart,  Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Dariusz Bożek, Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego – Pan Jerzy Sudoł.

W tym roku zgodnie z nową formułą Przeglądu 18 ŚDS występowało w 5 prezentacjach grupowych. Na występy indywidualne zdecydowało się 30 placówek.  XV edycję Przeglądu uczczono okolicznościowym tortem oraz pamiątkowym tomikiem wierszy laureatów konkursu literackiego towarzyszącego Przeglądowi w okresie 5 lat, tj. 2014-2018.    Publikacja jest promocją zainteresowań, pasji a przede wszystkim talentu poetyckiego niepełnosprawnych uczestników zajęć środowiskowych domów samopomocy, dającą im poczucie wyjątkowości i ponadczasowości.

Nic co ukryte w szufladzie nie zostaje dla potomnych. Organizatorzy mają nadzieję, iż publikacja oddali od zapomnienia piękną i pełną wrażliwości twórczość niepełnosprawnych, a tym którzy dotąd tworzą w zaciszu swoich serc doda odwagi by spełniać marzenia.

W tegorocznym konkursie literackim wzięło udział 13 twórców. Jury przyznało 3 nagrody główne za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, 4 wyróżnienia i 6 dyplomów za udział w Konkursie.