535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

Dialog i Partnerstwo

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie „OGNIWO” pragnie Państwa zaprosić do udziału w Inicjatywie Stowarzyszenia pt. „ Dialog i Partnerstwo” Wsparcie dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin. Podjęta przez nas inicjatywa organizowana jest w ramach realizacji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej.
Stowarzyszenie działa przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu. Placówka jest partnerem w realizacji zadań projektu. Celem naszego projektu jest pogłębienie świadomości, wzrost zrozumienia osób chorujących psychicznie, wzrost otwartości na niepełnosprawność, szeroko rozumiana profilaktyka zdrowia psychicznego a także pomoc osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorującym psychicznie i ich rodzinom.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w działaniach w projektu : Evencie Edukacyjno-Profilaktycznym, Sympozjum Naukowym „Dialog i Partnerstwo”. W ramach projektu przewidzieliśmy również szkolenie z lekarzem psychiatrą dla osób chorujących, doświadczających kryzysu psychicznego i ich rodzin, a także możliwość skorzystania z pomocy psychologa i prawnika. O szczegółach w/w inicjatywy informuje załączony plakat i ulotka.
W ramach projektu realizujemy także II edycję Konkursu Fotograficznego „MMS do Schizofrenii”. Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 7 grudnia 2015r. Wystawę nagrodzonych prac konkursowych będzie można obejrzeć podczas Sympozjum „Dialog i Partnerstwo”.
Serdecznie zapraszamy.