535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię

W dniach 12-16 października br. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu był organizatorem Dni Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię. Tegoroczna IV edycja przebiegała pod hasłem „Inwestujmy w zdrowie psychiczne ”. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Grzegorz Kiełb. Patronat medialny kampanii społecznej przyjęli iTVWisła, Miejska Telewizja Tarnobrzeg, Radio Leliwa, Tygodnik Nadwiślański, Echo Dnia.

 

Podjęta inicjatywa jest sposobem zwrócenia uwagi na problemy osób niepełnosprawnych w tym przede wszystkim chorujących psychicznie. Organizatorzy chcąc nadać jej stosownej rangi a także umożliwić spotkanie osobom z różnych kręgów społecznych z chorobą, chorym, tym samym podnieść świadomość społeczną, wzbogacić świat doznań, przeżyć, zmienić perspektywę myślenia zaplanowali liczne oddziaływania edukacyjno- integracyjne.

 

W ramach czwartej edycji w dniu 12 października można było skorzystać z konsultacji psychiatrycznych w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Tarnobrzegu przy ulicy 1 Maja 11 i przy ulicy1 Maja 1. Tego dnia jak i 14 października w siedzibie placówki przy ulicy Kopernika 3 można było także skorzystać z konsultacji psychologicznych dla osób które doświadczyły kryzysu psychicznego i członków ich rodzin.

 

W dniu 13 października uczestnicy zajęć placówki promowali zdrowe żywienie. Warsztaty „Zdrowy Niepełnosprawny” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Tarnobrzegu organizowane były w ramach dwudniowej konferencji „Zdrowe życie Tarnobrzega”. W dniu 14 października miał miejsce Dzień Otwarty Środowiskowego Domu Samopomocy, podczas którego placówka gościła rodziny osób chorujących psychicznie, seniorów z Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu. Podczas spotkań przybliżano działalność placówki, zaprezentowano twórczość, codzienną aktywność, pracę uczestników zajęć. Odbyły się także warsztaty psychoedukacyjne, których celem było podniesienie poziomu komunikacji, rozumienia, poprawy relacji interpersonalnych.

 

15 października br. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu odbyła się debata „Myśl globalnie – działaj lokalnie. Ochrona zdrowia psychicznego w mieście Tarnobrzeg w kontekście polityki państwa na rzecz osób chorujących psychicznie”. Inicjatywa podyktowana była nadchodzącymi zmianami wynikającymi zakończenia w grudniu br. Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W spotkaniu uczestniczyło blisko 50 osób. Do dyskusji włączyli się przedstawiciele lokalnych władz i instytucji zaangażowanych w rehabilitację, ochronę zdrowia. Szczególnym gościem spotkania był Pan Dariusz Baran Przewodniczący Podkarpackiej Filii Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji, przedstawiciel Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Debatę poprowadziła Pani Ewa Wójcik-Lis, redaktor Radia Leliwa oraz psycholog placówki Pan Błażej Sankowski.

 

Tego dnia w Restauracji Sonata w Tarnobrzegu odbyła się premiera reportażu o schizofrenii nagranego we współpracy z iTV WISŁA. Film spotkał się z ogromnym zainteresowaniem publiczności. Dla organizatorów kampanii reportaż stanie się edukacyjnym suplementem do realizacji zajęć, spotkań o tematyce choroby psychicznej. Finałem popołudniowego spotkania był wspaniały koncert piosenki turystyczno- bieszczadzkiej zespołu „Kapela z przypadku”.

 

W ostatnim dniu akcji 16 października w siedzibie placówki miał miejsce wykład Pani Barbary Zych, doradcy Prezydenta do spraw zdrowia zatytułowany „Zdrowe żywienie w chorobie psychicznej”. Wykład bardzo zaciekawił osoby chorujące ich opiekunów. Stąd zrodził się pomysł kontynuacji edukacji zdrowotnej w tym zakresie. Podczas całego tygodnia Dni Solidarności Środowiskowy Dom realizował w tarnobrzeskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych akcję „Lekcja z niepełnosprawnym”. Podopieczni placówki poprowadzili zajęcia z języka polskiego, historii, muzyki, wychowania fizycznego. Zarówno grono pedagogiczne jak i młodzież reagowała z ogromnym zainteresowaniem, wrażliwością a niekiedy entuzjastycznie na spotkania lekcyjne w ramach wspomnianych obszarów wiedzy i aktywności. Tegorocznej edycji towarzyszyła także wystawa prac plastycznych osób chorujących psychicznie w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzeg.

 

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, w tym mediom. Dzięki takim partnerstwom możliwa jest realizacja kampanii społecznej dla szerokiego grona odbiorców. To miało szczególne znaczenie także dla samych chorujących ich rodzin.

 

Roztaczając swoisty mecenat nad akcją współorganizatorzy przyczynili się do tego by pomóc osobom chorym pokonywać swoją chorobę, wzbogacać osobowość, rozwijać, poznawać i otwierać się na innych ludzi, a przede wszystkim przełamywać krzywdzące stereotypy. Kilkuletnie doświadczenie przekonuje, iż realizowana kampania społeczna ma ogromne znaczenie w budowie zaplecza emocjonalnego i integracji osób chorujących psychicznie z otoczeniem społecznym.

Relacje:

itv wisla

UM Tarnobrzeg