535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

Spotkanie wigilijne uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu oraz Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu

W dniu 18 grudnia 2014r. w stołówce MOPR w Tarnobrzegu odbyło się uroczyste integracyjne spotkanie wigilijne uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu oraz Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu.

Tradycją już stały się wspólnie przygotowywane obchody uroczystości bożonarodzeniowych i wielkanocnych przez obie placówki. Jest to okazja do wzajemnego poznania, integracji społeczności osób niepełnosprawnych i seniorów.

Podczas tegorocznego spotkania uczestnicy zajęć zaprezentowali dwie inscenizacje teatralne o tematyce bożonarodzeniowej. Seniorzy tradycyjne jasełka a uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy współczesną ich wersję, poruszającą temat zagubionego w zgiełku codzienności prawdziwego sensu zbliżających się świąt.

Zaproszeni na uroczystość goście składali życzenia wszystkim podopiecznym zajęć oraz organizatorom spotkania. Dla tych ostatnich tj. ŚDS i DDP była to okazja do podziękowania wszystkim zgromadzonym gościom za współpracę i pomoc na rzecz niepełnosprawnych i seniorów.