535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

Projekt „Oswoić lęk”

W dniu 9 października realizowaliśmy Sympozjum Naukowe „Oswoić Lęk” . Zadanie było współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Podczas spotkania naukowego wygłoszone zostały prelekcje dotyczące obrazu choroby psychicznej, funkcjonowania, potrzeb, możliwości osób chorujących psychicznie, skutków izolacji, marginalizacji, poczucia samotności, także z perspektywy rodzin chorujących, w tym także konkretnych sposobów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, poprawy wzajemnych relacji na poziomie: chorujący i ich rodziny – członkowie społeczności lokalnej. Podczas spotkania dr n. med. Marek Gronkowski promował ideę Centrum Zdrowia Psychicznego, słuchacze zapoznali się także z perspektywą planowanych działań w zakresie regionalnej polityki państwa wobec ochrony zdrowia psychicznego, Beata Wasiuta zapoznała zgromadzonych z wynikami badań dotyczącymi samotności, strategii radzenia sobie ze stresem, oceny rodziny w perspektywie osób chorujących psychicznie i ich zdrowego rodzeństwa. Sympozjum zgromadziło wielu słuchaczy przedstawicieli instytucji społecznych, naukowych w tym także placówek świadczących pomoc terapeutyczną dla osób chorujących i ich rodzin.

 

W dniu 10 października 2018r. organizowaliśmy spotkanie integracyjne z dziećmi, młodzieżą i seniorami w ramach projektu „Oswoić Lęk”. Zadania współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Tarnobrzega w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Dzieci z Przedszkoli nr 15 i 17 w Tarnobrzegu rozpoczęły spotkanie od zabawy ruchowej, następnie uczestniczyły w grze edukacyjnej na temat zdrowia. Całość zakończyła się wspólnie wykonaną piosenką o zdrowiu. Młodzież                    z ZSP nr 3 w Tarnobrzegu oraz seniorzy uczestniczący na co dzień w zajęciach Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu uczestniczyli w warsztatach na temat sposobów radzenia sobie ze stresem, w tym prelekcji o stresie i części warsztatowej z elementami treningu kontroli złości i zarządzania czasem. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali nagrody za aktywny udział w zajęciach, konkursach i zabawach.