535true dots bottomright 254true true 800https://sds-tarnobrzeg.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-black
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide2
  • 5000 random false 60 bottom 30
    Slide3

Tarnobrzeskie Forum Zdrowia Psychicznego

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu w ramach VI Tarnobrzeskich Dni Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię zatytułowanych „Nie zasłaniaj nam świata”, był organizatorem Tarnobrzeskiego Forum Zdrowia Psychicznego. Inicjatywa związana była z nową edycją Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022. W imieniu władz miasta gości przywitał Sekretarz Miasta Tarnobrzega Pan Przemysław Rękas. Gościem spotkania była Pani Teresa Huńka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, wicedyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej; Pani Ewa Brzyszcz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu; Pani Maria Wrzos, kierownik WTZ; Pan Cezary Jakubik, kierownicy i dyrektorzy Środowiskowych Domów Samopomocy z powiatu i regionu, osoby chorujące i ich rodziny, specjaliści psycholodzy, pedagodzy pracujący w obszarze pomocy terapeutycznej chorującym psychicznie. Licznie  zgromadzone audytorium miało okazję wysłuchać prelekcji podsumowujących dotychczasowe działania podjęte w ramach pierwszej edycji NPOZP zarówno w mieście Tarnobrzegu jak i Powiecie Tarnobrzeskim. Prelekcje wygłosiły Pani Ewa Kędzierska, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu oraz Pani Zdzisława Szpak inspektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Tarnobrzega. Głos chorujących i rodzin wybrzmiał słowami Pani Władysławy Janczury Prezes Sandomierskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”. Przedmiotem prelekcji Pana Marka Wasiuty kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  w Tarnobrzegu była Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego w warunkach pracy oddziału, której celem było zwrócenie uwagi na specyfikę, rodzaj interwencji medycznych, w tym możliwości SOR w zakresie kontaktu, dalszego postępowania z pacjentem w objawach świadczących o kryzysie psychicznym. Druga część spotkania dotyczyła nowej perspektywy NPOZP, prelekcję wygłosił Pan Dariusz Baran przewodniczący Filii Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Oddział Podkarpacki. Pan Baran szczegółowo omówił zapisy nowego Programu, w tym zadań na każdym szczeblu; państwowym, wojewódzkim, samorządowym; zasady planowanego finasowania Programu oraz ideę Centrów Zdrowia Psychicznego. W dyskusji panelowej głos zabrały osoby zainteresowane rozwojem psychiatrii w lokalnym środowisku, podkreślając rolę międzyinstytucjonalnej współpracy na rzecz zdrowia psychicznego, profilaktyki, w tym także bardzo ważnego obszaru psychiatrii dzieci i młodzieży, seniorów. Organizatorzy mają nadzieję, iż owocne obrady staną się bazą do dalszej współpracy, opracowania adekwatnego do mapy potrzeb lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego w tym także przygotowania lokalnego stanowiska na planowane na dzień 16 listopada br. Wojewódzkie Forum Zdrowia Psychicznego w Rzeszowie organizowane przez Urząd Marszałkowski.

Dziękujemy Pani Elżbiecie Miernik-Krukurce za możliwość realizacji Forum w Sali Konferencyjnej MOPR i tym samym pomoc w jego organizacji.